KÝ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ

Đơn giá thiết kế là 250.000 đ/m2.

Khách hàng sẽ được giảm 100% phí thiết kế khi ký hợp đồng thi công.

THIẾT KẾ 3D

Sau khi ký hợp đồng. KTS của VIETLUX sẽ trao đổi thường xuyên với khách hàng qua.

BÁO GIÁ VÀ KÝ HỢP ĐỒNG THI CÔNG

Sau khi khách hàng đồng ý báo giá và hợp đồng thi công Vietlux sẽ tiến hành thi công theo đúng bản vẽ, tiến độ, hợp đồng cam kết. 

BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ

Vietlux cam kết bảo hành sản phẩm sau 12 tháng và bảo trì sản phẩm vĩnh viễn.